Jak se nestat " travičem studní "

Autor: Irena
Datum: 11.04.2015

Jsme tvořeni vodou, avšak i ta se může občas zakalit.

Jak se nestat " travičem studní "?

V každém z nás je dispozice jím být!

Je to na nás!

Držme si palce!

A přejme si...

Ať naše VODA zůstane čistá a je pramenem, kde se může člověk osvěžit....Praví se přece v Knize knih  -  Cokoliv uděláš, uděláš člověku...a ten člověk, jsi Ty! 

Travič studní 

1. Hrubě zevšeobecňuje - to nejde, to se nehodí...

2. Šíří negativní zlé zprávy a invaliduje okolí

3. Překrucuje komunikaci - odfiltruje, doplní, vždy negativně...pokud
je mezi stranami dlouhotrvající a neutuchající spor, vždy je někdo
nepoznaný (třetí), kdo to všechno způsobuje.
    Problémy a napětí mezi lidmi nevznikají samovolně, ale vždy je
někdo produkuje.

4. Nechce si nechat pomoci, nemá sebekritiku, je podle sebe ve všem
lepší než druzí,  ve všem dokonalý a geniální a nepochybuje o sobě
nikdy.Sám sebe vyvyšuje nad ostatní.

5. Nedokončuje rozdělané věci, dělá kopec pohybů a činností, ale bez
jakéhokoliv produktu. Dokáže budit zdání pocitu neustálé aktivity a
pracovitosti a nenahraditelnosti.

6. Útočí na nesprávné cíle, není schopen konfrontovat problém, který
nastane a který postřehne......má své  KDYBY!...to bylo takhle.
Spekuluje, ale neřeší.Utíká od problémů.

7. Lidé v jeho blízkosti s ním mají život jako na "horské dráze".
Dokáže zcela rozkolísat v  produkci, v emocích, neudrží linii svých
myšlenek, nemá cíl.Llidé okolo něho začnou
    postonávat a mohou onemocnět chronicky (i děti).

8. Je schopen se přiznat k průšvihům, které způsobil, ale není schopen
za ně pocítit odpovědnost.

9. Podporuje destruktivní skupiny.

10. Podporuje destruktivní myšlení a konání - ať se to nepovede.
Nepřeje lidem úspěch a o veškerém jejich konání pochybuje. Neumí
podržet a pomoci jinak než z přinucení.
     odmítá pomoc, když je potřeba. Vymlouvá se. Neochota.

11. Má špatný smysl pro majetek - protěžuje svůj majetek, neváží si
věcí, které mu nepatří,není schopen pečovat o svůj majetek.Závidí - ty
máš víc než já - chci to - zničí, uškodí.
     To je moje a do toho ti nic není. Požaduje pomoc, ale je
nevděčný.Chronický neplatič.

12. Trpí, když se pomáhá někomu jinému než jemu.Trpí , když se pomáhá
obecně. Raduje se, pokud se druhým nedaří.

JEHO STYL ŽIVOTA JE -  DRŽET  LIDI V ŠACHU!

0
Váš hlas: Žádné

Podívejte se na zajímavé 30miutové video o hootropním dýchání.

Kdo by si nespojoval vůni a zdraví dohromady?! Čich je smysl, který nám dává jasné a neklamné signály, jak se věci okolo nás mají. Co nám voní a co nám nevoní. A když se poslechneme, jen málokdy se stane, že výsledek bude zmýlená. Vůně i pachy nás provázejí životem, ať chceme nebo ne....

Seděla jsem u stolku s horkým čajem na malostranském dvorku před hospůdkou Kellyxir na Janském vršku a byla  " v šoku ". Zrovna jsem mohla vidět představení ŠOKY.
Když ke mně přiběhla Hanka, musela jsem jí obejmout a byla jsem úplně " naměkko". To mívám, když se lidem povedou ukázat věci, co nás všechny spojují v hlubších světech, které se pokoušíme více či méně bravurně v sobě schovat. A pak hle!  Div...

Milan Calábek hovoří o vlivu stravy na chování nás všech. Co bychom měli jíst, čemu se vyhnout a co vyhovuje našemu organismu? Konkrétní rady znalce. „Jídlo společně s bylinami, které z toho nemůžeme vyřadit, je nejlepší prevence, která existuje.“

Milan Calábek ví, jak odstranit Alzheimera bylinami.

...