Astrologická předpověď 12.leden - 18.leden 2015

Autor: Irena
Datum: 14.01.2015
Kategorie:

Horoskop na období 12. – 18. 1. 2015
Rodí se nové vědomí

Slunce prochází poslední dekádou Kozoroha – jsme zkoušeni z vytrvalosti a houževnatosti. Dostane se Kozoroh na vrchol své hory života? V tomto týdnu se vám bude stoupat s odhodláním a důvěrou. Od soboty můžete mít pocit, že vám došly síly a to vás povede k využívání síly duše, ducha. Poslední dekáda Kozoroha, která začíná v sobotu 10. 1. prověří, jak moudří a zralí jste a podle toho se vám bude žít, lehce či těžce. Když těžce, tak nevyužíváte sílu, moudrost a zkušenosti své duše a tím se nemůžete propojit ani s duchem.

Vrcholí opozice Černá Luna – Neptun – vše, co bylo povýšeno, nebo poníženo, dojde vyrovnání. „Černá Luna v Panně je v opozici s Neptunem v Rybách (22. 12. 2014 – 1. 2. 2015) a přichází doba strhávání iluzí, domněnek a nepravd. Přijde spousty rozčarování a zklamání. Ale pokud prožíváte zklamání, je to známkou, že jste strhli svůj závoj iluze, mlhu, která vám nedovolovala vidět skutečnost. Neptun symbolizuje podle úrovní vědomí: alkohol, drogy, závislost, podvody, lži, poblouznění, církev, náboženství, inspiraci, umění, prožíváni, jemnohmotný svět, mystické prožitky, duchovní oblast, víru, sny, oddanost, odevzdání se, službu, vyšší oktávu lásky, bezpodmínečnost, milost, Kristovo vědomí, celistvost, blaženost.“

Kvadratura Saturna na Neptuna symbolizuje „smrt“ staré dogmatické víry a náboženství. Důležité je opustit vzorec „oběť – viník“. Ti jsou vždy propojení, jeden bez druhého by nebyl.

Když někdo ztrácí svou moc, vliv, chce v lidech vyvolat strach, protože když druhé dostane do strachu, jsou pak ovladatelní. To, co se nyní děje a média, chtějí vyvolat dojem, že jsme ve stavu války proti terorismu. Je to zase vědomou manipulací kolektivního vědomí.

Není to stav války ale velkého přerodu v nitru lidí, kteří si díky tomu uvědomují svou víru, pravdu. Různá náboženství se spojují proti víře bez lásky, která se stává fanatizmem a právem druhé zabíjet. Ukazuje se projev sounáležitosti a lidství bez ohledu na víru. Nyní vychází najevo pravda, schopnost tolerance víry druhých. Schopnost vyhnout se nenávisti a strachu. A jedině tak můžeme opustit vzorec „oběť – viník“.

Vyrovnává se karma v oblasti náboženství a svobody. Stará víra a pravda umírá. Je to velký proces, který zasahuje do nejhlubších vrstev duše. Nyní byl vynesen, zhmotněn.

Saturn v kvadratuře s Marsem je zastavení. Zneužití své síly nižší přirozeností přináší utrpení. Opatrně na tvrdost, přísnost a krutost, jak sám k sobě tak k druhým. Projevte svou schopnost milosti a odpuštění. Dovolte se zastavit.

Mars se dostává do konjunkce s Neptunem do opozice s Černou Lunou. Zde může být celá situace vyhrocena nebo záměrně manipulována, aby se v lidech vyvolal negativní pocit a strhnutí do nenávisti a nevraživosti. Černá Luna v opozici s Marsem vede k agresivitě, zlobě, potlačené agresivitě, kde na povrchu je lítost, pocit oběti. Mars, který je v Rybách v konjunkci s Neptunem, je aspekt lží, manipulací, podvodů, falešnosti a nečestných záměrů. Může se objevit nějaký skandál.

V nás samotných se můžou probouzet zmatky, nejasnosti, lítosti či vztek. To, co jste v minulosti neobrečeli, nebo potlačili vztek, se může dostat na povrch nějakou situací. Rádi bychom se něčemu vyhnuli a tak tedy využijeme k tomu svého vnitřního „lháře a podvodníka.“ Opatrně na své záměry, chtít získat něco nečestným způsobem, stejně to nepřinese nic dobrého.

Proto buďte bdělí a stále se sami sebe ptejte: ,,Jaký je můj záměr?“. Snažte se být konkrétní, jasní a srozumitelní. Pozor na podvodníky a lháře, budou velmi aktivní!

Venuše v konjunkci s Merkurem ve Vodnáři je nositelka lásky, humanity, svobody a sounáležitosti. Otevřená a láskyplná komunikace, která podporuje pravdu, svobodu a schopnost překročit stará omezení a jít cestou nové ideje. Proto ji v sobě udržte a vyhněte se podlehnutí nečistým silám nízké přirozenosti v sobě i venku. Může vám pomoci vždy nahlas říci, čemu věříte, říci svou pravdu: ,,Jdu cestou světla a lásky. “ Tím nízká přirozenost ztrácí nad vámi vliv.

Rodí se nové a jen to staré kolem sebe kope, proto si udržujte Vodnářskou energii – lidství, humanity a bratrství. Tím, že je Merkur ve Vodnáři, je právě lidská mysl otevřena humanitě a lidství a ve spojení s Venuší, která symbolizuje lásku, harmonii a mír, tak v lidském vědomí je velmi silně projevena schopnosti jít cestou Lásky a Míru a tím přeměnit svět!

Postačí, když v sobě udržujete lásku a mír, tím ovládnete své strachy a temnotu, tím tvoříte nový svět. K druhým přistupujte s laskavostí a sounáležitostí.

S Láskou Petra Nel

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj:www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

0
Váš hlas: Žádné

Podívejte se na zajímavé 30miutové video o hootropním dýchání.

Kdo by si nespojoval vůni a zdraví dohromady?! Čich je smysl, který nám dává jasné a neklamné signály, jak se věci okolo nás mají. Co nám voní a co nám nevoní. A když se poslechneme, jen málokdy se stane, že výsledek bude zmýlená. Vůně i pachy nás provázejí životem, ať chceme nebo ne....

Seděla jsem u stolku s horkým čajem na malostranském dvorku před hospůdkou Kellyxir na Janském vršku a byla  " v šoku ". Zrovna jsem mohla vidět představení ŠOKY.
Když ke mně přiběhla Hanka, musela jsem jí obejmout a byla jsem úplně " naměkko". To mívám, když se lidem povedou ukázat věci, co nás všechny spojují v hlubších světech, které se pokoušíme více či méně bravurně v sobě schovat. A pak hle!  Div...

Jsme tvořeni vodou, avšak i ta se může občas zakalit.

Jak se nestat " travičem studní "?

V každém z nás je dispozice jím být!

Je to na nás!

Držme si palce!

A přejme si...

Ať naše VODA zůstane čistá a je pramenem, kde s...