Relaxační cvičení a duševní techniky s biofeedbackem a léčení u monitoru

Autor: Irena
Datum: 19.02.2013

Co je biofeedback?

Biofeedback je metoda, při které se využívá trénink a  technika. K zobrazení vlivu mozku a duševního stavu na stav tělesný, na jeho funkce, které probíhají jakoby mimoděk - na tep, tlak, teplotu je nutno použít techniku. Připojením elektrod a zobrazováním na monitoru se ukáže zpětná vazba - jestliže je člověk ve stresu, hodnoty na tělesné úrovni jsou jiné než pokud je v pohodě. Přístroj ukáže, že všechny funkce tepu, tlaku, teploty jsou hyperaktivní, pokud je hyperaktivní i duševní činnost. Biofeedback terapeut pak s pacientem trénuje nové naladění a zpětně s ním vše  dál pozorně sleduje na monitoru, aby bylo zřejmé, co se děje. Nejprve se terapie  - relaxace a duševní trénink - praktikuje při připojení na počítač, aby člověk mohl sledovat své úspěchy.Později se už měří jen nárazově, aby se zkontrolovalo, zda je vše v pořádku. Člověk se tak díky počítači naučí lépe znát sám sebe a své stavy duševní a tělesné. Uvidí sám sebe jak funguje a jak je vše propojené a měřitelné. Metoda se používá při poruchách chování, poruchách soustředění,při lehkých mozkových dysfunkcích, po úrazech hlavy, ve fyzioterapii k lepší koordinaci pohybů,, také při problémech s vysokým krevním tlakem a inkontinencí.

Existují různé typy biofeedbacku?

Tři nejčastěji používané formy biofeedback terapie jsou:

Elektromyografie (EMG), která měří svalové napětí
Termální biofeedback, který měří teplotu pokožky
Neurofeedback nebo elektroencefalografie (EEG), který měří mozkovou činnost

Jak biofeedback funguje?

 Nejlépe biofeedback funguje tam, kde člověk je v neustálém stresu. Mnoho vědců se domnívá že právě nácvik  uvolnění je klíčem k úspěšné biofeedback terapii Když vaše tělo je pod chronickým stresem, vnitřní procesy, jako je krevní tlak, tep, teplota  se stanou  hyperaktivními. Pod vedením biofeedback terapeuta, se pak  můžete dozvědět jak na to, jaké zvolit relaxační techniky a nebo duševní cvičení, která pomohou jak  na snížení krevního tlaku, tak na další s tím spojené problémy. Úspěch a výsledky se mohou zobrazit na monitoru, který tak  de facto  podporuje vaše úsilí.

Co se děje v průběhu biofeedback sezení?

V normálním biofeedback sezení jsou elektrody připojeny na kůži. Posílají informace na malou monitorovací desku, která překládá měření do tónu, který se liší ve výšce i hloubce,pak ve  vizuálním spektru, které se liší v jasu, to vše se ukáže na obrazovce počítače, který zobrazuje řádky pohybující se přes mřížku. Biofeedback terapeut vás pak vede při nácviku  mentálních cvičení. Metodou pokus a omyl,se  můžete brzy naučit  identifikovat duševní činnosti, které přinesou informace o fyzických změnách, kterých chcete dosáhnout a tak se léčit sami.

Kde se biofeedback uplatní?

Biofeedback je  účinnou terapií  pro řadu zdravotních problémů. V USA se používá např. na léčbu močové inkontinence, což je problém pro více než 15 milionů Američanů. V případech, kdy nezabírají léky se doporučuje zkusit tuto metodu i při léčbě vysokého krevního tlaku. U nás se nejvíce používá při poruchách spíše mentálního a psychického charakteru - poruchy soustřeědní, chování, hyperaktivita.

Takto  efektivně jej lze  použit u dětí. Například,u  EEG neurofeedback (zejména při kombinaci s kognitivní terapií) bylo hlášeno zlepšení skóre  chování a inteligence  u dětí s deficitem pozornosti a nebo při hyperaktivitě (ADHD) téměř ve všech případech. Biofeedback zmírňuje bolesti hlavy a břicha s neznámým původem, a to zvláště  u dětí a  také dospívajících. 
Metoda je osvědčená a člověk by si u lékaře měl o ní říct a dozvědět se, zda je možné ji využít i v jeho případě.

Biofeedback může pomoci u následujících zdravotních problémů:

Mentální anorexie
Úzkost
Astma
Autismus
Bolest zad
Pomočování
Chronická bolest
Zácpa
Deprese
Cukrovka
Epilepsie a související záchvatovité poruchy
Bolesti hlavy a migrény
Poranění hlavy
Vysoký krevní tlak
Poruchami učení
Kinetóza
Svalové křeče
Sexuální poruchy, včetně bolesti s styku
Poranění míchy

Kolik sezení budu potřebovat?

Každé sezení obvykle trvá méně než 1 hodinu. Počet potřebných sezení závisí na stavu léčeného. Mnoho lidí pozoruje své lepší  výsledky během 8 až 10 sezení Léčba bolesti hlavy, inkontinence, a Raynaudova choroba vyžaduje alespoň 10 týdenní sezení , pak se stav teprve zlepšuje. Vysoký krevní tlak obvykle vyžaduje sezení ve  20 týdnech . Přičemž však musíte praktikovat denně duševní cvičení a relaxační techniky, které pak budete dělat už  doma po dobu nejméně 5 až 10 minut. Každodennost relaxace a duševních technik je velmi důležitá. A ačkoliv se může zdát, že biofeedback dnes ztrácí svou úlohu, není tomu tak. Stále je to metoda osvědčená, jen se na ní trochu zapomíná. A možná se jí i lidé trochu obávají. Není čeho se obávat, je to dobrá metoda a pomáhá lidem ke zlepšení zdraví zcela spolehlivě.

Jsou zde nějaká rizika spojená s biofeedback terapií?

Biofeedback je považován za naprosto bezpečný a dokonce zábavný.Žádné negativní vedlejší účinky nebyly nikdy hlášeny.

Jak mohu najít kvalifikovaného lékaře?

Odborníci, kteří poskytují biofeedback terapie jsou psychologové a psychiatři, odkaz na ně lze získat u každého obvodního lékaře.Pokuste se nastolit rovnováhu mezi tělesným a duševním zdravím třeba i pomocí metody biofeedback. 

0
Váš hlas: Žádné

Podívejte se na zajímavé 30miutové video o hootropním dýchání.

Kdo by si nespojoval vůni a zdraví dohromady?! Čich je smysl, který nám dává jasné a neklamné signály, jak se věci okolo nás mají. Co nám voní a co nám nevoní. A když se poslechneme, jen málokdy se stane, že výsledek bude zmýlená. Vůně i pachy nás provázejí životem, ať chceme nebo ne....

Seděla jsem u stolku s horkým čajem na malostranském dvorku před hospůdkou Kellyxir na Janském vršku a byla  " v šoku ". Zrovna jsem mohla vidět představení ŠOKY.
Když ke mně přiběhla Hanka, musela jsem jí obejmout a byla jsem úplně " naměkko". To mívám, když se lidem povedou ukázat věci, co nás všechny spojují v hlubších světech, které se pokoušíme více či méně bravurně v sobě schovat. A pak hle!  Div...

Jsme tvořeni vodou, avšak i ta se může občas zakalit.

Jak se nestat " travičem studní "?

V každém z nás je dispozice jím být!

Je to na nás!

Držme si palce!

A přejme si...

Ať naše VODA zůstane čistá a je pramenem, kde s...