Energie a kdo nám ji může brát - energetický " upír "

Autor: Irena
Datum: 05.08.2012
Kategorie:

 Zdraví člověka  závisí na jeho vnitřním elektromagnetickém potenciálu, na jeho neurovitální kapacitě , se kterou se narodí a kterou během života má k dispozici díky svému uspořádání jak fyzickému, tak psychickému, emocionálnímu, mentálnímu a duchovnímu. Organismus člověka je složen nejen z prvků hmotných ( tedy hmatatelných), ale i nehmotných, které jsou patrné na substancionální, esenciální a vibrační úrovni.

Dnes jsou již  také nehmatatelné prvky měřitelné přístroji a lze je stejně ovlivňovat jako tělo fyzické. Tak jako tělu dopřáváme potravu a různé doplňky, lze dopřát i jemnějšímu organismu dostatek vhodné potravy, aby prosperoval.  Každý člověk nějakým způsobem zpracovává svou potravu a podle toho, jak je naladěn a nebo chce být naladěn,  se dále projevuje ve světě.

Můžeme pozorovat různé temperamenty lidí,můžeme sledovat aktivitu lidí v jejich projevech,můžeme sami na sobě pracovat a transformovat energii směrem, který zvolíme pro svou životní cestu.  Transformace na vyšší frekvence je především práce na sobě. " Lidé jsou různé " a jenom množství dobra ( světla, Boha, lásky, laskavosti a soucitu ) určuje, jak jsou daleko na své cestě a jak jejich cesta může ovlivnit je samotné a nebo jejich okolí. Ten, kdo se  po ránu alespoň zamyslí nad tím, jak se vlastně cítí - a může začít u své fyzické schránky - a rozhodne se, že se bude cítit lépe a ještě lépe, už vlastně dost dělá pro tento svět.
Okolo nás jsou však jedinci a nemusí to být pouze lidé! - kteří nějakým způsobem onemocněli - ztratili svou MOC být zdraví, mít v sobě sílu dobra ( Boha, lásku, laskavost a soucit ) a jejich energie je tedy vnitřně uspořádána tak, že potřebují trochu " šťávy ", kterou už zpracoval někdo jiný, aby se dostali na jinou vibračbí úroveň. Nebylo by snadné pouštět se do rozebírání všech nuancí a tak jen stručně o " energetickém upírství " mezi lidmi. 

Energetický upír je jedinec, astrální struktura nebo magnetické pole, které svou podstatou či pro svou potřebu nasává volnou energii, zpracovanou někým nebo něčím jiným. Uvedená činnost nastává samovolně nebo úmyslně. Velmi často se člověk stává  " energetickým upírem  " neuvědoměle, ale když už jednou takový zážitek zakusí, podvědomě pak usiluje o zopakování a pokud pochopí i princip, jak na to, stává se z  něho " upír " vědomý.  Ze zkušenosti vím, že někteří lidé takto " pracují " běžně a dokonce tuto svou schopnost považují za určité " umění ", jak ovládat lidi, jak si  " cucnout  " a jak žít z energie někoho jiného bez toho, aby nabídli protihodnotu, aby výměna byla spojením a spoluprací a nikoliv " upírstvím ", zneužíváním.
Jelikož je transformace energie na vyšší frekvence dost náročná, je jednodušší takto získávat energii  " upírstvím ". " Upír " se naladí na frekvenci  už zpracované energie stejně, jako radiopřijímač na určitou stanici, naváže s dárcem  " tajně a zákeřně " kontakt a odsaje si množství energie dle potřeby.  Po takovém setkání se „dárce“ zhorší, především  jeho nálady - naladění, často až ke stavu pesimismu, zoufalství, apatie a nebo různých nepříjemných tělesných pocitů - nevolnost, bolest hlavy, bušení srdce , potíže dechu, tiky, zlosti a napadený se někdy může až  chvět  slabostí. Člověk  " upír  " vám nemusí nutně být nesympatický, odporný,  tak, že nemáte zájem o další setkání, avšak většinou to tak je. Necítíte se s takovým člověkem dobře, vaše prožitky jdou do smutku a beznaděje. Naopak upír získá příjemné zážitky, které chce stále opakovat. Pocity  " upíra  " po akci lze přirovnat k požití drogy, proto procesy vysávání stále opakuje jako " závislák ". Někteří upíři mají schopnost dálkového přenosu.Oběť si vybírají automaticky dle výšky energetické hladiny v auře a na jakoukoliv vzdálenost si její část odeberou. Odběr  energie je různý, někdy je minimální, takže jej ani nepoznáte. Máte jen pocit zamrazení a náhlý pokles nálady. Samozřejmě se může stát,  že energetický  " upír " nasávání nechce opustit a pak vám může být skutečně dlouhodobě zle. Proti " upírovi  " se bojuje dost obtížně, protože člověk většinou stav své energie pozorně nesleduje a mnohdy ani nenajde o koho se jedná.  Léčitelé, kteří umějí manipulovat s energií tak, že rozpoznají stavy ohrožení, by vám mohli vyprávět s čím se setkávají. Sama mám zkušenost s " nemocnými "  dětmi, které  se staly ve skutečnosti jen zdrojem energie pro své nejbližší - rodiče, sourozence, spolužáky. Stejně tak  by mohli vyprávět psychologové a psychiatři, ačkoliv ti dávají takové " nemoci " jen jiný název. Stejně tak by mohli vyprávět alergologové a lékaři, kteří chápou širší souvislosti nemocí.

Typ  " energetického upíra " většího kalibru jsou tzv. " astrální " struktury. Energii potřebují  k existenci určitých celků a jsou schopny upravovat lidskou činnost tak, aby se energie dala snadno a masově odčerpat. Sdružování lidí, na základě společných emocí, kdy jsou všichni naladěni na stejnou frekvenci a tak si odběru energie ani nevšimli - např. meetingy, sportovní zápasy a soutěže, sociální sítě. Zdroje této energie slouží ke zcela jiným účelům než jen k úzdravě světa. Většinou dnes spíše ke zvýšení stavu ekonomiky a bohatství určitých skupin.
Záměrně popisuji jen to, co se člověka tady může týkat a nechci zabřednout do širších souvislostí s vesmírem jako takovým, protože účelem informace je zvýšit pozornost čtenáře ke svému zdraví a energii, nikoliv vzbudit v něm obavy. 

" Upírem "  mohou být také energetická pole přírodního charakteru, dají se detekovat a vyhnout se jim. Jsou to geopatogenní zóny zemského magnetismu, podzemní prameny, různé geoanomálie. Jejich působení v krátkém časovém úseku není příliš nebezpečné, delší pobyt  někdy člověka značně oslabuje.  Vyloučit je lze, avšak omezeně. Je lepší občas změnit třeba jen umístění postele v bytě.
 
Jak tedy poznat, že se na vás " nacucnul " nějaký " násoska "? Vždy vám začně být zima  bez vnější  příčiny a náhle, ztrácíte životní teplo a léčitel by poznal, že i světlo, které jste až doposud vyzařovali, je náhle slabší a  menší a mnohdy změní i svou barvu, někdy dokonce některé čakry " vyhasnou". Buďte pozorní a držte si svou energii u sebe tak , aby sloužila vám ke zdraví a  nakonec se nestal i z vás " energetický upír ". Každá energie má svou frekvenci, jen některé jsou na  nižší a některé na vyšší úrovni, některé způsobují nemoc těla a pak i nemoc psychiky, mentality. Táhnou člověka jako živou bytost, která má  možnost být " nádhernou a jasnou " , být živoucím světlem, do míst nejasných a nejistých....kde člověk strádá a tápe...Radujte se ze svého světla, buďte laskaví a projevujte soucit, avšak ponechte si svou úroveń síly - intenzity světla - která je pro vás stavem zdraví a štěstí....:-)  Radujte se zdravě tak, abyste byli šťastní vy i ti, kdo jsou okolo vás. Takový stav elektromagnetického pole, taková úroveń vibrace se pozná snadno...je to spokojenost na všech úrovních. Tam, kde cítíte nespokojenost, tam napněte svou sílu, svoje světlo....pročistěte svoje myšlenky i svoje skutky a pročistíte tím své prožitky. Nejsme všichni stejní, avšak můžeme být sami sebou a s těmi, ke kterým patříme.

Bylo by krátkozraké se domnívat, že " upíři " neexistují a stejně krátkozraké by bylo se domnívat, že proti nim neexistují síly, které vedou člověka k tomu, aby se dovedl  vždy dostatečně ochránit.

0
Váš hlas: Žádné

Podívejte se na zajímavé 30miutové video o hootropním dýchání.

Kdo by si nespojoval vůni a zdraví dohromady?! Čich je smysl, který nám dává jasné a neklamné signály, jak se věci okolo nás mají. Co nám voní a co nám nevoní. A když se poslechneme, jen málokdy se stane, že výsledek bude zmýlená. Vůně i pachy nás provázejí životem, ať chceme nebo ne....

Seděla jsem u stolku s horkým čajem na malostranském dvorku před hospůdkou Kellyxir na Janském vršku a byla  " v šoku ". Zrovna jsem mohla vidět představení ŠOKY.
Když ke mně přiběhla Hanka, musela jsem jí obejmout a byla jsem úplně " naměkko". To mívám, když se lidem povedou ukázat věci, co nás všechny spojují v hlubších světech, které se pokoušíme více či méně bravurně v sobě schovat. A pak hle!  Div...

Jsme tvořeni vodou, avšak i ta se může občas zakalit.

Jak se nestat " travičem studní "?

V každém z nás je dispozice jím být!

Je to na nás!

Držme si palce!

A přejme si...

Ať naše VODA zůstane čistá a je pramenem, kde s...