Porfirij Kornějevič Ivanov Mistr přírody - život z prány

Autor: Irena
Datum: 08.03.2013
Kategorie:

Porfirij, Učitel Ivanov, považuje za kořen strachu lidstva naši touhu ovládat životní prostředí.

Porfirij Kornějevič Ivanov byl muž z Ukrajiny, znám jako "Učitel Ivanov" a "Mistr přírody". Měl schopnost snášet trvale extrémní klimatické podmínky a zůstal aktivní až do svých pozdních let, bez pití tekutin a jedení po dlouhou dobu, nejdelší byla 100 dnů.

Porfirij se narodil 20. února 1898, v zemljance, v ruské vesnici Ořechovka (Ореховка). Jeho matka byla Matrjona Grigorievna a jeho otec byl horník Korněj Ivanovič. Narozený do chudoby, Porfirij začal pracovat ve velmi mladém věku v dole po boku svého otce a strýce Fedora.

Když bylo Porfirimu 14 let, těžce pracoval a byl šťastný, že mohl vypomoci rodině se svým skromným výdělkem. Navzdory finančním potížím své rodiny, které často tížily jeho mysl, stála otázka, které všichni lidé nakonec musí čelit: "Nějak bych se mohl smířit s chudobou, ale jediná věc, kterou jsem nemohl přijmout, byla smrt. Dlouze a usilovně jsem přemýšlel nad otázkou, proč lidé umírají a co je příčinou? Měl jsem strach ze smrti a nechtěl jsem zemřít."

Když Porfirij Ivanov ve svých třiceti letech nevyléčitelně onemocněl rakovinou, vedlo ho to často k přemýšlení o utrpení a bídě lidstva. Proč je smrt, nemoci a nachlazení nevyhnutelným údělem lidstva navzdory schopnosti získávat materiální hodnoty a vytvářet příjemné životní prostředí? Porfirij Ivanov náhodou objevil terapii studenou vodou, která ho vyléčila z rakoviny.

Ve 35 letech měl Porfirij náhlé zjevení: utrpení lidstva bylo důsledkem strachu. "Z obavy ze zimy a krutých aspektů přírody jsme se od ní odizolovali a skryli a obklopili se 'teplým' a 'pohodlným' umělým prostředím. Důsledkem toho se lidský život a přežití stal zcela závislý na přístupnosti takových umělých podmínek. Opravdu potřebujeme jídlo, oblečení a bydlení - jinak bychom mohli zemřít hlady a zimou. Potřebujeme různé stroje a technologie, abychom si zabezpečili náš způsob života a udělali si život pohodlnější."

Porfirij, Učitel Ivanov, považuje za kořen strachu lidstva naši touhu ovládat životní prostředí. Jako lidské bytosti máme sklon snažit se ovládat naše okolí, místo toho, abychom ho akceptovali a žili v souladu s přírodou. Porfiriho poznání bylo prvním krokem v rozvoji myšlení směrem k životu nezávislému na jídle. Poznal, že lidské přežití spočívá v našem společenství s přírodou. "Příroda a její tři živá těla - země, vzduch a voda - obsahují všechny potřebné síly k zachování lidského života. Jednoduše nevíme, jak použít tyto síly a Příroda nám to nedá vědět, dokud budeme vést válku proti ní. Takže by člověk měl zkusit změnit svou mentalitu a pak svůj praktický postoj k Přírodě. Strach a agresivní egocentrismus by měl být nahrazen láskou, důvěrou a přijetím všech přírodních podmínek v plném rozsahu. Příroda to opětuje, dá člověku více fyzického a duševního zdraví. Člověk se nakonec stane svobodným a nezávislým v Přírodě, nebude potřebovat žádné umělé prostředky k zachování svého života."

Důsledkem svých nově nalezených poznatků se Porfirij Ivanov rozhodl projít testem, vydržet delší dobu bez jídla a vody. Také postupně odebíral určité kusy ze svého šatníku, dokud nakonec na sobě neměl nic víc, než šortky při teplotách 30 - 40 stupňů Celsia pod nulou. Testoval svou teorii tak, že strávil noc v zimě venku nebo putoval sněhem pokrytými pláněmi bez bot, bez kabátu a bez trička během dlouhé zimy. Bylo to poté, co se jeho tělo adaptovalo na přijetí přírodních podmínek, aby byl schopen dosáhnout stavu nezávislého na jídle. Během této doby žití bez jídla a vody se Porfirij Ivanov vyživoval z prány, energie ze země, vzduchu a vody, obsažené v atmosféře.

Podle díla "Přežití do 21. století" od lékaře Viktoras Kulvinskas, žití z prány není nadáním pro určité osoby, ale zůstává k dispozici pro každého. Naše schopnost žití z prány vychází z našeho vyššího vědomí. Lidský žaludek není hlavní orgán pro přeměnu živin na energii k zachování života. "Plíce, ne žaludek, jsou životní orgány. Čára života je mícha, ne trávicí trubice. Nejdůležitější funkcí je dýchání. Pokud lidské bytosti konzumovaly pouze záření skrze své dýchací orgány, jako to dělaly v raném Zlatém věku, tehdy žily podle podání tisíce let... neznaly nemoci."

Ve své knize "Pránická výživa: výživa pro nové tisíciletí", edice Žití ze Světla, breathariánka Jasmuheen, veřejná mluvčí a autorka, vysvětluje naši schopnost zlepšovat svůj zdravotní stav přestavením těla na přijímání potřebné energie bez pevné potravy: "Kombinace éterů produkují fotony světla, které na oplátku produkují elektrony a protony atomů. Tak si myslím, že se mohou zhmotnit pevné objekty, zdánlivě z ničeho. Naše tělo je složeno z éterů, atomů a buněk, které drží tuto energii a informaci. Takže je logické, že když Bůh je všude a je skutečně, v souladu s vědou, čistým inteligentním energetickým polem, které udržuje veškerý život, pak můžeme vejít dovnitř, budeme-li chtít, a kontaktovat tuto energii nebo našeho 'vnitřního Boha'."

Porfiriho schopnost žití bez jídla a tekutin tyto analýzy potvrzuje. Užíval chladného klimatu k temperování svého těla, aby žil z prány, jako zdroje výživy. Jakmile si přestavil tělo na prospívání z nejčistší formy energie, jeho vědomí se dále zvyšovalo.

Jasmuheen udává komplexní vysvětlení tohoto mentálního vědomí, dosaženého z pránické výživy. "Když jsme přivedli tato energetická těla do dokonalého sladění nebo harmonie mezi sebou navzájem, dosáhli jsme vyšší 'znalost' a zkušenost vyššího záměru naší existence, jako když všechno přesně zapadne na své místo."

Jakmile dosáhl schopnosti žít v souladu s přírodou, začal se Učitel Ivanov dělit o znalosti, jak žít zdravým životním stylem jak duchovně, tak i fyzicky. V jeho spisech, nazvaných "Dítě" Porfirij radí: "Dvakrát denně se koupejte ve studené přírodní vodě, abyste se cítili dobře. Před nebo po koupání, a pokud je to možné společně s ním, běžte ven do přírody, postavte se naboso na zem nebo na sníh v zimním čase, i když jen na jednu nebo dvě minuty. Několikrát se nadechněte a požádejte ve svých myšlenkách o dobré zdraví pro sebe a přejte dobré zdraví všem lidem. Nepijte alkohol a nekuřte. Zkuste aspoň jednou týdně být zcela bez jídla a vody, od pátečního večera mezi 18. a 20. hodinou až do poledne v neděli..."

"Milujte Přírodu, která vás obklopuje. Neplivejte na nic a nic nevyplivávejte. Pozdravujte kohokoli a kdekoli, především staré lidi. Pokud si přejete být zdraví, každého pozdravte. Pomozte lidem tak, jak je to možné, zvláště chudým, nemocným, zneužívaným a v nouzi. Dělejte to s radostí. Odpovídejte na jejich potřeby srdcem a duší. Získáte přátele a pomůžete vyvolat klid. Překonejte svou chamtivost, lenost, samolibost, hrabivost, strach, pokrytectví a pýchu. Věřte lidem a milujte je. Nehovořte o nich nespravedlivě a neberte si k srdci jejich špatné názory. Osvoboďte svou mysl od myšlenek o nemocech, slabosti a smrti - to je vaše vítězství. Neoddělujte myšlenky od činů. Co jste přečetli - je v pořádku, ale nejdůležitější je čin. Řekněte o tom a předejte tuto zkušenost, ale nechlubte se s ní. Buďte skromní."

Navíc také radil svým následovníkům, aby přešli na rostlinnou stravu. Ti, kteří následovali učení Porfiriho Ivanova, zjistili, že už nikdy nebyli znovu nemocní. Také lidem ukázal, jak si mají obnovit zdraví přeškolením vyhodnocování svého okolí, aby poznali, že zdraví jde ve vzájemném vztahu s jejich myšlením. Domníval se, že správné činy vznikají z pozitivní představy života. Bez ohledu na jakýkoli lék a cvičení nebo řešení prevence nemocí, správný náhled mající za následek správný čin určuje lidské zdraví.

"Jediný způsob získání správného náhledu jde přes otevření se k Přírodě. Chladná voda a jiné přírodní faktory jsou nejen k otužení těla, ale také probouzí mysl a vědomí. Člověk se začíná učit nový způsob žití v Přírodě díky jednoduchým přirozeným činům."

Jedna z metod léčení zahrnuje ponoření do ledové vody - Porfirij Ivanov věřil, že namočení ve studené vodě stimuluje šokem nervové buňky v nervovém systému. Jeho léčba byla přijata po celém světě. Dnes některé nemocnice k léčbě neuróz, průduškového astmatu, hypertenze a neurózy spoléhají na ledové lázně a lekce plavání. Dva doktoři, N. Agadžanjan a A. Katkov, vydali knihu o Porfiriji, s názvem "Rezervy našeho organismu". "Kromě toho, praktikováním jeho metod, byla jeho společnice a předtím jedna z nevyléčitelně nemocných pacientů, Valentina Sucharevská v dokonalém zdravotním stavu až do sedmdesátin."

Porfirij, Učitel, zemřel 10. dubna 1983. Jeho tělo odpočívá na farmě Horní Kondrjučij. Díky jeho učení a písemnostem, zanechal po sobě okolo 100 knih, je Porfirij známý jako Mistr Přírody, nebo uctivěji jako Učitel. Porfirij Ivanov byl svým životem příkladem pomoci ostatním v nouzi. Přes jeho vlastní zkušenosti a experimenty je Porfirij Ivanov dalším příkladem, který demonstruje schopnost lidského těla žít bez potřeby jídla a pití.
 

0
Váš hlas: Žádné

Podívejte se na zajímavé 30miutové video o hootropním dýchání.

Kdo by si nespojoval vůni a zdraví dohromady?! Čich je smysl, který nám dává jasné a neklamné signály, jak se věci okolo nás mají. Co nám voní a co nám nevoní. A když se poslechneme, jen málokdy se stane, že výsledek bude zmýlená. Vůně i pachy nás provázejí životem, ať chceme nebo ne....

Seděla jsem u stolku s horkým čajem na malostranském dvorku před hospůdkou Kellyxir na Janském vršku a byla  " v šoku ". Zrovna jsem mohla vidět představení ŠOKY.
Když ke mně přiběhla Hanka, musela jsem jí obejmout a byla jsem úplně " naměkko". To mívám, když se lidem povedou ukázat věci, co nás všechny spojují v hlubších světech, které se pokoušíme více či méně bravurně v sobě schovat. A pak hle!  Div...

Jsme tvořeni vodou, avšak i ta se může občas zakalit.

Jak se nestat " travičem studní "?

V každém z nás je dispozice jím být!

Je to na nás!

Držme si palce!

A přejme si...

Ať naše VODA zůstane čistá a je pramenem, kde s...