Nahota - cesta k sobě

Autor: Irena
Datum: 10.06.2014
Kategorie:

Nic není víc posilující, než být zdravý, silný a nahý.

Kdy jste byli v poslední  době jen tak nazí a podívali  se na své tělo v celé jeho kráse? Mám na mysli, kdy jste se opravdu na svoje tělo podívali bez kritiky a nebo pošklebování se, kdy jste se nakonec sami sobě spíš smáli než se vnímali ?A kdy jste svoje tělo přijali takové jaké je, v celé jeho dokonale nedokonalé přesvědčivosti? Kdy jste se podívali na svoje nahé tělo jako na zázrak, který brilantně plní všechno, co potřebujeme k životu?

 Máme možnost se pořádně podívat a vzdát díky svému tělu. jenže to většinou děláme nějak podivně naopak. Nevšímáme si ho, když všechno funguje  a pak si ho všimáme až, když máme problém. A dobré tělo nám ukazuje, jak je to s námi. Dali jste se někdy vyfotit nazí? Kdo to dokáže a je se svým tělem spokojený, došel do stádia, kdy se jeho zdravý přístup k sobě odrazil na těle a může být spokojený.Je spokojený se svým tělem a spokojenost vychází přece vždycky zevnitř! Mizí méněcenné komplexy!

Být zdravý je  základ pro další podnikání úplně všeho. Úplně všech aktivit v životě. Chránit si fyzické zdraví tak, aby ho nic a nikdo neohrožoval není úzkostlivé, ale nutné. Vyhnout se všemu, co by mohlo tělu přinést devastaci do budoucna je rozumné. Pěstovat zdravé tělo a žít v pohodě a bez traumat, palec nahoru! Znamená to vynaložit úsilí a  práci nejen fyzickou,ale také pěstovat dobré myšlenky . Vnímat  správně emocionální, citové a psychické stránky života a tím i vlastní mentální, emocionální, psychické a citové zdraví.Být v míru se sebou a tím pak i se světem. Nemít mindráky.

Léčení, transformace a růst nějakou dobu  vždycky bude trvat. Podle zkušeností trvá až 5 let než dojde k sebeuvědomění a nastolení sebedisciplíny Sebepřijetí a sebeláska jsou předpokladem k tomu, aby se člověk stal silný, zdravý a dostatečně odvážný na to, aby spatřil sebe, všechno a všechny v jejich nahotě nejen fyzické. Aby sám sebe i svět četl správně. Aby sám sebe uviděl přes vlastní hloubku a ne jen povrchně a " z rychlíku". aby viděl, že jeho nahé tělo mu signalizuje, že je potřeba se ještě tam a nebo tam zaměřit a dát sebe i všechno okolo sebe do pořádku.

Zůstat nahý a detailně se pozoovat je o odvaze.  Je to přijetí sebe a svých možností, své zranitelnosti a svých bolestí. 

Kdo si je schopen uvědomit své nahé tělo na 100% dostává se do kontaktu více i se svou duší. Dozví se, že být naživu je něco jiného než myslet si, že žijeme. Žít nějaký život, o kterém si myslím, že mi vyhovuje a je dobrý, může být velká iluze a sebeklam. Zůstat po ránu hodinu nahý, to je cesta k tomu, jak se dozvědět o vlastní iluzi.Co všechno se člověk za tu hodinu nahoty o sobě dozví, to pak jen žasne. Iluze jakéhokoliv stylu a způsobu života končí u přiijetí vlastní nahoty. Zdravý člověk chápe tělo.Chápe svoje tělo a jeho možnosti. Chápe tělo druhého člověka. Chápe vztahy. Nemocný člověk nechápe a trpí.

Věnujme pozornost denně svému nahému tělu. Zústaňme po ránu nazí. Ne napůl oblečení Úplně nazí před sebou. A přestaňme se obviňovat a vyčítat si. Tělu naše výčitky a obvinění nesvědčí. Pochvalme se za svou nahotu. To my jsme si " udělali " tělo k obrazu svému. A jen my můžeme na sobě, na svých myšlenkách i chování dál pracovat tak, aby se nám to všechno  zalíbilo. Není to denním posilování, je to o snaze vidět a porozumět sobě.Porozumět hmotě a najít v ní odpověď.

Denní nahý čas je čas na změnu všeho.  Co všechno tím získáme? 

1. Uchopíme svůj vlastní příběh

Naše tělo vypráví svůj příběh. Když dobře  poznáme své tělo, dostaneme se k vlastnímu příběhu snadněji. A pokud vlastníme svůj příběh, můžeme se dostat až k napsání jeho dobrého konce.Uvidíme svou kůži, svoje ruce, nohy, břicho, nehty, ochlupení. jizvy..Uvidíme se.Lépe se poznáme. My sami se sebou.Uvidíme se v zrcadle svých očí tak, jak nás mohou vidět ostatní. Uvidíme se jak na svět přicházíme, i jak z něj odejdeme. Je to o našem vztahu k sobě. Je to o našem vztahu ke světu.Jak chceme, aby nás svět viděl? Pravdivé. Jen z pravdy totiž vychází síla a zdraví. Nic nezůstane skryto.

2. Přijmeme sebe  ve své úplnosti - celistvě

Kdy jindy než, když jsme nazí? Slovo "nahý" pochází ze staré angličtiny "nacod", což znamená "nahý".   "Nahý"  v litevštině  se řekne "BASA"  a znamená "úplné samo o sobě." To vystihuje sílu, že nahota je to,co je vidět, že jsme vidět úplní, jsme dost dobří a máme v sobě sílu  dělat a být vše, co chceme.

3. Zažijeme si vědomí CHYBY

Nahota je ztělesněním toho, jak moc si dovolíme cítít se zranitelní. Být nahý je o JSEM ZRANITELNÝ. A být zranitelný je o tom, mít odvahu.  Spatřit se s větší hloubkou a prožít sám k sobě vztah vycházející ze srdce. Zahodit kritiku i kontrolu, výsměch i ponížení, když na sobě objevíme CHYBU a přijmout ji.  Tu chybu těla nejdříve přiznat sobě. Být nahý i emocionálně znamená být upřímný. Začněme u těla. Přiznejme si CHYBY na těle. Snáze se nám pak budou přiznávat i ty ostatní třeba povahové kazy.

4. Ukázat světu, že jsme jedinečně krásní

 Vyjít se svou nahotou sám před sebou a smířit s tělem je dobrý způsob, jak si dodat sebevědomí a dívat se na sebe jiným způsobem. Dívat se na sebe laskavě a s láskyplnou mocí. Zboříme pochybné standardy krásy, a pokusíme se vytvořit si vědomý obraz o sobě. O své skutečnosti. A  pak na sobě pracovat k lepšímu zdraví. Nestačí  jít jen cestou k lepšímu vypadání podle toho, co si oblékneme , jakou masku si nasadíme podle situace.Holé, nahé tělo unese naše pohledy, když ho přijmeme a nastolíme pohodu. A vytvoříme vizi pro zdravější způsob starání se o sebe v CELISTVOSTI. O svoje tělo. O svou duši.O svoje věci. O svoje lidi. Je to jako pyramida, začneme u nahého těla a obnaží se nám postupně všechno. Celý náš život. Minulost, přítomnost, budoucnoct. Jedině nám to prospěje. Kdo na sebe nestačí, nejde si kouče a nebo mentora, který pomáhá. 

5.  Naučíme se postavit se čelem svým obavám a osvobodíme se od strachů

Trávíme tolik času nezdravě, vydáváme zbytečně mnoho peněz na oblečení. Obklopujeme se .Schováváme.Vytváříme si pochybnou image. A přesto ty nejlepší momenty života zažijeme tehdy, když jsme nazí. Osvobození se z neviditelného otroctví , toho, co nám diktuje svět, není jednoduché a jen ten, kdo dokáže být upřímný k sobě i k ostatním, dokáže nakonec být svobodný vnitřně. Ne navenek,  únikem přes peníze, vztahy a věci. Svobodný uvnitř těla, svobodný emocionálně, mentálně, psychicky i duchovně. Začít se dá nahotou. Začít se dá ve chvíli, kdy si uvědomíme vlastní zranitelnost skrze tělo. Mít se rád a neubližovat si. Mít se rád zdravě. Pochopit se jako nahotu naživu. Pozorně se sledovat a pochopit, že tu není místo pro zatracení a ni pro samolibost . Jen pro zranitelnost. Zbyvit se mnoha bludů se dá skrze spontánní vztah k vlastní nahotě.

Existují techniky, kdy je člověka možné přivést z bludů a zmatků uzemněním do těla.  Cvičit si nahou jógu stojí za to. Zústat nahý hodinu po probuzení je cesta k sobě.

Inspirováno výzkumy Brena Browna

0
Váš hlas: Žádné

Podívejte se na zajímavé 30miutové video o hootropním dýchání.

Kdo by si nespojoval vůni a zdraví dohromady?! Čich je smysl, který nám dává jasné a neklamné signály, jak se věci okolo nás mají. Co nám voní a co nám nevoní. A když se poslechneme, jen málokdy se stane, že výsledek bude zmýlená. Vůně i pachy nás provázejí životem, ať chceme nebo ne....

Seděla jsem u stolku s horkým čajem na malostranském dvorku před hospůdkou Kellyxir na Janském vršku a byla  " v šoku ". Zrovna jsem mohla vidět představení ŠOKY.
Když ke mně přiběhla Hanka, musela jsem jí obejmout a byla jsem úplně " naměkko". To mívám, když se lidem povedou ukázat věci, co nás všechny spojují v hlubších světech, které se pokoušíme více či méně bravurně v sobě schovat. A pak hle!  Div...

Jsme tvořeni vodou, avšak i ta se může občas zakalit.

Jak se nestat " travičem studní "?

V každém z nás je dispozice jím být!

Je to na nás!

Držme si palce!

A přejme si...

Ať naše VODA zůstane čistá a je pramenem, kde s...