Co je to láska ?

Autor: Irena
Datum: 07.06.2012

„Láska je možná jen tehdy, když dva lidé navážou styk z centra své existence, tedy
když každý z nich prožívá z centra své existence sám sebe. Jen tato „centrální
zkušenost“ je lidská realita, jen v ní je živost, jen v ní je základ lásky. Takto prožitá
láska je neustálou výzvou; není to klidné útočiště, je to pohyb, růst, společná práce; i to,
zda v ní převládá harmonie či spor, radost či smutek, je druhořadé vzhledem k základní
zkušenosti, že dva lidé se prožívají z podstaty své existence, že jsou navzájem jedno tím,
že každý z nich je jedno sám se sebou, a ne tím, že každý z nich před sebou prchá. Je jen
jeden důkaz existence lásky: hloubka vztahu a živost i síla každého z partnerů; to je
plod, podle něhož se láska poznává.“

Erich Fromm Umění milovat 

0
Váš hlas: Žádné

Podívejte se na zajímavé 30miutové video o hootropním dýchání.

Kdo by si nespojoval vůni a zdraví dohromady?! Čich je smysl, který nám dává jasné a neklamné signály, jak se věci okolo nás mají. Co nám voní a co nám nevoní. A když se poslechneme, jen málokdy se stane, že výsledek bude zmýlená. Vůně i pachy nás provázejí životem, ať chceme nebo ne....

Seděla jsem u stolku s horkým čajem na malostranském dvorku před hospůdkou Kellyxir na Janském vršku a byla  " v šoku ". Zrovna jsem mohla vidět představení ŠOKY.
Když ke mně přiběhla Hanka, musela jsem jí obejmout a byla jsem úplně " naměkko". To mívám, když se lidem povedou ukázat věci, co nás všechny spojují v hlubších světech, které se pokoušíme více či méně bravurně v sobě schovat. A pak hle!  Div...

Jsme tvořeni vodou, avšak i ta se může občas zakalit.

Jak se nestat " travičem studní "?

V každém z nás je dispozice jím být!

Je to na nás!

Držme si palce!

A přejme si...

Ať naše VODA zůstane čistá a je pramenem, kde s...